1.81. Wyznacz wartość parametru m (m in R) , dla której liczby sa kolejnymi początkowymi wyrazami nieskończonego ciągu arytmetycznego (a n ) Dla wyznaczonej wartości parametru m podaj wyraz ogólny tego ciągu. 3^ x +2, 3^ 2x +71 3^ x -1 ,3^ 2x .

1.81. Wyznacz wartość parametru m (m in R) , dla której liczby sa kolejnymi początkowymi wyrazami nieskończonego ciągu arytmetycznego (a n ) Dla wyznaczonej wartości parametru m podaj wyraz ogólny tego ciągu. 3^ x +2, 3^ 2x +71 3^ x -1 ,3^ 2x . 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz