1.83. Funkcja f ma trzy miejsca zerowe: -5, 1, 6 oraz wiadomo, że f(0) = 4; f(3) = – 2 . Podaj miejsca zerowe funkcji g i współrzędne punktu wspólnego wy kresu funkcji g z osią OY, jeśli: a) g(x) = f(- x) b) g(x) = – f(x) c ) g( g(x) = – f * (x + 3) .

1.83. Funkcja f ma trzy miejsca zerowe: -5, 1, 6 oraz wiadomo, że f(0) = 4; f(3) = – 2 . Podaj miejsca zerowe funkcji g i współrzędne punktu wspólnego wy kresu funkcji g z osią OY, jeśli: a) g(x) = f(- x) b) g(x) = – f(x) c ) g( g(x) = – f * (x + 3) .