1.84. Napisz wzór funkcji, której wykres otrzymamy w wyniku przekształcenia wykresu funkcji f(x) = (x – 1) ^ 3 przez symetrię względem: a) osi OX b) osi OY.

1.84. Napisz wzór funkcji, której wykres otrzymamy w wyniku przekształcenia wykresu funkcji f(x) = (x – 1) ^ 3 przez symetrię względem: a) osi OX b) osi OY.