1.86. Znajdź obraz danej figury w symetrii środkowej względem punktu O, jeśli: a) b) A B A c) d A+ D

1.86. Znajdź obraz danej figury w symetrii środkowej względem punktu O, jeśli: a) b) A B A c) d A+ D