1.88. Funkcja f jest opisana za pomocą tabelki: a) X f(x) -4 -3 -20 -8 8 2 26 11 5 30 31 -6 -17 -12 f(x) -2 -11 -90 27 24 10 45 80 103 115 170 1 -80 . b Opisz funkcję g za pomocą tabelki, jeśli

1.88. Funkcja f jest opisana za pomocą tabelki: a) X f(x) -4 -3 -20 -8 8 2 26 11 5 30 31 -6 -17 -12 f(x) -2 -11 -90 27 24 10 45 80 103 115 170 1 -80 . b Opisz funkcję g za pomocą tabelki, jeśli