1.90. Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem punk tu (0,0). Naszkicuj wykresy funkcji f oraz g we wspólnym układzie współrzęych. Napisz wzór funkcji g i podaj jej dziedzinę, jeśli: a) f(x) = x + 4, gdzie xe gdzie ) , gdzie f(-1²) langle9^ prime S- rangle ni x; mathcal I -=(x)f( partial; langle mathcal E ^ prime L- rangle Rightarrow x partial izp delta^ prime z x=(x)f(z; (0^ prime epsilon-)z; |x|=(x)f(f; langle v^ prime I rangle ni* partial|zp i x I =(x)f(p; ( forall^ prime O rangle x oizps^ prime x rfloor=(x)f(q

1.90. Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem punk tu (0,0). Naszkicuj wykresy funkcji f oraz g we wspólnym układzie współrzęych. Napisz wzór funkcji g i podaj jej dziedzinę, jeśli: a) f(x) = x + 4, gdzie xe gdzie ) , gdzie f(-1²) langle9^ prime S- rangle ni x; mathcal I -=(x)f( partial; langle mathcal E ^ prime L- rangle Rightarrow x partial izp delta^ prime z x=(x)f(z; (0^ prime epsilon-)z; |x|=(x)f(f; langle v^ prime I rangle ni* partial|zp i x I =(x)f(p; ( forall^ prime O rangle x oizps^ prime x rfloor=(x)f(q