1.91. Na rysunku obok jest przedsta wiony wykres funkcji f. Funkcję g określa wzór: Podaj: a) zbiór wartości funkcji g b) miejsce zerowe funkcji g c) wartość wyrażenia g d) maksymalne funkcja g jest malejąca. przedziały, w których jest dziedzina i zbiór wartości funkcji f. Podaj dziedzinę i zbiór wartości g, określonej wzorem g(

1.91. Na rysunku obok jest przedsta wiony wykres funkcji f. Funkcję g określa wzór: Podaj: a) zbiór wartości funkcji g b) miejsce zerowe funkcji g c) wartość wyrażenia g d) maksymalne funkcja g jest malejąca. przedziały, w których jest dziedzina i zbiór wartości funkcji f. Podaj dziedzinę i zbiór wartości g, określonej wzorem g(