1.93. Dany jest wzór funkcji f. Napisz wzór funkcji g, której wykres otrzymamy prze kształcając wykres funkcji f przez symetrię środkową względem punktu O(0, 0). Oblicz miejsca zerowe i współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji g z osią OY ile istnieją). f Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności

1.93. Dany jest wzór funkcji f. Napisz wzór funkcji g, której wykres otrzymamy prze kształcając wykres funkcji f przez symetrię środkową względem punktu O(0, 0). Oblicz miejsca zerowe i współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji g z osią OY ile istnieją). f Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności