1. Na poniższych rysunkach przedstawione są zbiory punktów. 1) 2) +1 – A 5 -3 -2 -1 4 X 3) AY Wykres pewnej funkcji zmiennej x przedstawia rysunek: ) A. 1) i 3 B. tylko 3) C. 2)13)

1. Na poniższych rysunkach przedstawione są zbiory punktów. 1) 2) +1 – A 5 -3 -2 -1 4 X 3) AY Wykres pewnej funkcji zmiennej x przedstawia rysunek: ) A. 1) i 3 B. tylko 3) C. 2)13)