1. Środek odcinka AB ma współrzędne A. B(3, 1) B. B(10, – 6); (13, – 2) C . B(23, 8) . Jeśli A(- 7, 4) , to: D. B(33, – 8)

1. Środek odcinka AB ma współrzędne A. B(3, 1) B. B(10, – 6); (13, – 2) C . B(23, 8) . Jeśli A(- 7, 4) , to: D. B(33, – 8)