1. Wielkości xi y podane w tabelce poniżej są wprost proporcjonalne. х у Zatem iloczyn liczb a i b jest równy: A. 180 B. 5/4 а 12 15 b 3,5 4,2 C. 0,8 D. 3

1. Wielkości xi y podane w tabelce poniżej są wprost proporcjonalne. х у Zatem iloczyn liczb a i b jest równy: A. 180 B. 5/4 а 12 15 b 3,5 4,2 C. 0,8 D. 3