10. Funkcja liniowa f(x) = (9 – m ^ 2) * x + m jest stała tylko wtedy, gdy: m = 0 Alm B. m = – 3 C. m = 3 D. m in\ -3,3\ )

10. Funkcja liniowa f(x) = (9 – m ^ 2) * x + m jest stała tylko wtedy, gdy: m = 0 Alm B. m = – 3 C. m = 3 D. m in\ -3,3\ )