10. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji y=f(x).; y = x ^ 2 – 3x + 2 AY T4 3 2 1 1 y = f(x) 2 2 3 34 SX – -4-3-2+ Wykres funkcji określonej wzorem g(x) = – f * (- x) znajduje się na rysunku: A. 4 3 -2 B. AY 4 3 3 -3 2 1 20 3 4 t = g(x); y = g(x) 2 3 4/5 – 4 – 3 -24 0 23 45 X -4-3- . 3 2 1 AY 4 3 -2 y y=g( lambda –5-4-3-2 ) 1 D. -1 1 2 3 4 X – 4 – 3 – 2 – 1 0 2 3 4 5 X y angle=9(x 1 X y = g(x) 2 3 4 Dziedziną funkcji f jest przedział (- 3, 2) . Wykres funkcji f przekształcono przez symetrię osiową względem osi OY i otrzymano wykres funkcji g. Dziedziną funkcji g jest przedział:

10. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji y=f(x).; y = x ^ 2 – 3x + 2 AY T4 3 2 1 1 y = f(x) 2 2 3 34 SX – -4-3-2+ Wykres funkcji określonej wzorem g(x) = – f * (- x) znajduje się na rysunku: A. 4 3 -2 B. AY 4 3 3 -3 2 1 20 3 4 t = g(x); y = g(x) 2 3 4/5 – 4 – 3 -24 0 23 45 X -4-3- . 3 2 1 AY 4 3 -2 y y=g( lambda –5-4-3-2 ) 1 D. -1 1 2 3 4 X – 4 – 3 – 2 – 1 0 2 3 4 5 X y angle=9(x 1 X y = g(x) 2 3 4

Dziedziną funkcji f jest przedział (- 3, 2) . Wykres funkcji f przekształcono przez symetrię osiową względem osi OY i otrzymano wykres funkcji g. Dziedziną funkcji g jest przedział: