11. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowuje połowę sześcianu tej liczby, pomniejszoną o 4. Funkcję f opisuje wzór: A. f(x) = (x ^ 3 – 4)/2 c. f(x) = 1/2 * (x – 4) ^ 3 C. B. f(x) = 0, 5x ^ 3 – 4 D. f(x) = 1/2 * x ^ 6 – 4

11. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowuje połowę sześcianu tej liczby, pomniejszoną o 4. Funkcję f opisuje wzór: A. f(x) = (x ^ 3 – 4)/2 c. f(x) = 1/2 * (x – 4) ^ 3 C. B. f(x) = 0, 5x ^ 3 – 4 D. f(x) = 1/2 * x ^ 6 – 4