12. Zbiorem wartości funkcji ƒ jest przedział (- 5, 1) . Wykres funkcji f przekształ cono przez symetrię osiową względem osi OX i otrzymano wykres funkcji g. Wskaż wartości funkcji g. zbiór A. (- 5, 1) B. (- 5, 1) C. (-1,5 rangle D. (- 1, 5)

 12. Zbiorem wartości funkcji ƒ jest przedział (- 5, 1) . Wykres funkcji f przekształ cono przez symetrię osiową względem osi OX i otrzymano wykres funkcji g. Wskaż wartości funkcji g. zbiór A. (- 5, 1) B. (- 5, 1) C. (-1,5 rangle D. (- 1, 5)