13. W korporacji taksówkowej obowiązuje następujący system opłaty za przejazd: za pierwszy kilometr 6 zł 30 gr, a za każdy następny (rozpoczęty) kilometr 1 zł 80 gr. Wzór funkcji f opisującej wysokość opłaty za przejazd w zależności od liczby n prze kilometrów to: A. f(n) = 1, 8n + 4, 5 jechanych C. f(n) = 6.3n + 1, 8 B. f(n) = 1, 8n + 6, 3 D. f(n) = 6, 3n – 4, 5

13. W korporacji taksówkowej obowiązuje następujący system opłaty za przejazd: za pierwszy kilometr 6 zł 30 gr, a za każdy następny (rozpoczęty) kilometr 1 zł 80 gr. Wzór funkcji f opisującej wysokość opłaty za przejazd w zależności od liczby n prze kilometrów to: A. f(n) = 1, 8n + 4, 5 jechanych C. f(n) = 6.3n + 1, 8 B. f(n) = 1, 8n + 6, 3 D. f(n) = 6, 3n – 4, 5