14. Na rysunku obok znajduje się wy kres funkcji f, określonej w przedzia le langle-1,8 rangle . Wskaż zbiór rozwiązań równa nia

14. Na rysunku obok znajduje się wy kres funkcji f, określonej w przedzia le langle-1,8 rangle . Wskaż zbiór rozwiązań równa nia