14. Wykresy funkcji liniowych f(x) = 2x – 5 oraz cie o współrzędnych: A. (- 7, 19) B. (- 7, – 23) g(x) = 12 – x C. (1, 7) przecinają się w punk D. (7, 5)

14. Wykresy funkcji liniowych f(x) = 2x – 5 oraz cie o współrzędnych: A. (- 7, 19) B. (- 7, – 23) g(x) = 12 – x C. (1, 7) przecinają się w punk D. (7, 5)