16. Funkcję liniowa f opisuje wzór f(x) = (3 – pi) * x – pi + 5 a) Podaj współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji f z osią OY. b) Oblicz wartość funkcji f dla argumentu -1.

16. Funkcję liniowa f opisuje wzór f(x) = (3 – pi) * x – pi + 5 a) Podaj współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji f z osią OY. b) Oblicz wartość funkcji f dla argumentu -1.