19. b) A cup C e) D cup A с) B – C f) C cap D Dane są przedziały: A=(- infty,4),B=(1,7) , które są podzbiorami przestrzeni R. Zapisz za pomocą przedziałów lub sumy przedziałów zbiory: a) A^ prime d) (A cap B)^ prime b) B^ prime e) B-A^ prime c) (A cup B)^ prime f) (A-B)^ prime A = (- 4, 3 1/2), B = (1/3, 6)

19. b) A cup C e) D cup A с) B – C f) C cap D Dane są przedziały: A=(- infty,4),B=(1,7) , które są podzbiorami przestrzeni R. Zapisz za pomocą przedziałów lub sumy przedziałów zbiory: a) A^ prime d) (A cap B)^ prime b) B^ prime e) B-A^ prime c) (A cup B)^ prime f) (A-B)^ prime A = (- 4, 3 1/2), B = (1/3, 6)