19. W trójkącie ABC poprowadzono trzy proste równoległe do podstawy AB, dzielą Cebok BC na cztery odcinki równej długości. Suma długości odcinków tych prostych zawartych w trójkącie ABC jest o 6 dm większa od podstawy AB. Oblicz długość boku AB,

19. W trójkącie ABC poprowadzono trzy proste równoległe do podstawy AB, dzielą Cebok BC na cztery odcinki równej długości. Suma długości odcinków tych prostych zawartych w trójkącie ABC jest o 6 dm większa od podstawy AB. Oblicz długość boku AB,