2.103. w punkcie 4 funkcja f(x) = (m + 2)/3 * x ^ 3 – 4x ^ 2 + (8 – m) * x + 5 Niech f x) = m+2) x-4x +(8-m)x+5, gdzie x in R R. Dla jakich wartości parametru m: funkcja f jest rosnąca w zbiorze R b) funkcja f ma tylko jedno ekstremum lokalne; określ rodzaj tego ekstremum a) c) funkcja f ma dwa ekstrema lokalne w punktach dodatnich? Największa i najmniejsza wartość funkcji w przedziale

2.103. w punkcie 4 funkcja f(x) = (m + 2)/3 * x ^ 3 – 4x ^ 2 + (8 – m) * x + 5 Niech f x) = m+2) x-4x +(8-m)x+5, gdzie x in R R. Dla jakich wartości parametru m: funkcja f jest rosnąca w zbiorze R b) funkcja f ma tylko jedno ekstremum lokalne; określ rodzaj tego ekstremum a) c) funkcja f ma dwa ekstrema lokalne w punktach dodatnich? Największa i najmniejsza wartość funkcji w przedziale

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz