2.121. Do pewnej liczby a dodano jej kwadrat, a następnie odjęto sześcian liczby a. Czy istnieje taka liczba a, dla której wartość otrzymanego wyrażenia jest największa, jeśli: a) sigma in(0,+ infty) b) a E R?

2.121. Do pewnej liczby a dodano jej kwadrat, a następnie odjęto sześcian liczby a. Czy istnieje taka liczba a, dla której wartość otrzymanego wyrażenia jest największa, jeśli: a) sigma in(0,+ infty) b) a E R?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz