2.122. Czy istnieje przedstawienie liczby 10 w postaci dwóch składników, dla któ rych iloraz sumy kwadratów tych składników przez iloczyn tych składników jest naj mniejszy, jeśli: a) oba składniki są dodatnie b) jeden ze składników jest ujemny?

2.122. Czy istnieje przedstawienie liczby 10 w postaci dwóch składników, dla któ rych iloraz sumy kwadratów tych składników przez iloczyn tych składników jest naj mniejszy, jeśli: a) oba składniki są dodatnie b) jeden ze składników jest ujemny?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz