2.128. Dzienny koszt zasadzenia x drzew w parku wyraża się K(x) = x ^ 2 – x + 250 , gdzie x € (4,65). Ile dziennie trzeba zasadzić drzew w tym parku, aby koszt zasadze nia jednego drzewa był najmniejszy?

2.128. Dzienny koszt zasadzenia x drzew w parku wyraża się K(x) = x ^ 2 – x + 250 , gdzie x € (4,65). Ile dziennie trzeba zasadzić drzew w tym parku, aby koszt zasadze nia jednego drzewa był najmniejszy?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz