2.129. Zbadaj, czy istnieje granica funkcji fw punkcie x 0 , jeśli: a) f(x)= |x|^ 3 -5x^ 2 |x|^ 2 ,x 0 =0 Jeśli granica istnieje, to ją b) f(x)= |x|^ 3 -5x |x| ,x 0 =0 wyznacz.

2.129. Zbadaj, czy istnieje granica funkcji fw punkcie x 0 , jeśli: a) f(x)= |x|^ 3 -5x^ 2 |x|^ 2 ,x 0 =0 Jeśli granica istnieje, to ją b) f(x)= |x|^ 3 -5x |x| ,x 0 =0 wyznacz.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz