2.132. Wyznacz granice: a) lim x infty [-2(1-2x)(x+3)(1-3x)] c) lim x + infty -3x^ 3 +2x^ 2 +x+1 (1-2x^ 2 )(1+2x^ 2 ) b) d) f) lim x 2 4x+8 x^ 2 +4x+1 lim x -4 sqrt 2x+9 -1 x+4 lim x 2 x^ 2 +x-6 x^ 2 -4x+4 lim x 2 x^ 2 -2x-4 x^ 2 +3x-10 lim x -1 x^ 2 -3x-4 -x^ 2 -2x-1 lim x 4^ x^ 2 -10x+24 x^ 2 -8x+16 lim x infty 2x^ 2 +4x+5 3(1-2x)(x-1) lim x – infty 4x^ 3 -3x^ 2 +5x (4x-1)^ 2 b) d) f) b) d)

2.132. Wyznacz granice: a) lim x infty [-2(1-2x)(x+3)(1-3x)] c) lim x + infty -3x^ 3 +2x^ 2 +x+1 (1-2x^ 2 )(1+2x^ 2 ) b) d) f) lim x 2 4x+8 x^ 2 +4x+1 lim x -4 sqrt 2x+9 -1 x+4 lim x 2 x^ 2 +x-6 x^ 2 -4x+4 lim x 2 x^ 2 -2x-4 x^ 2 +3x-10 lim x -1 x^ 2 -3x-4 -x^ 2 -2x-1 lim x 4^ x^ 2 -10x+24 x^ 2 -8x+16 lim x infty 2x^ 2 +4x+5 3(1-2x)(x-1) lim x – infty 4x^ 3 -3x^ 2 +5x (4x-1)^ 2 b) d) f) b) d)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz