2.137. Rysunek obok przedstawia szkic wykre su funkcji f(x) = – x ^ 3 + 3x ^ 2 + 24x – 72 , gdzie x in R Punkty A, B, C, D należą do wykresu funkcji f. Wyznacz współrzędne tych punktów, wiedząc, dodatkowo, że: punkty A, B należą też do osi OX styczna do wykresu funkcji f w punkcie C jest opisana równaniem y = 24x – 68 – styczna do wykresu funkcji f w punkcie D jest równoległa do osi OX. in y = f(x) AY 2. je

2.137. Rysunek obok przedstawia szkic wykre su funkcji f(x) = – x ^ 3 + 3x ^ 2 + 24x – 72 , gdzie x in R Punkty A, B, C, D należą do wykresu funkcji f. Wyznacz współrzędne tych punktów, wiedząc, dodatkowo, że: punkty A, B należą też do osi OX styczna do wykresu funkcji f w punkcie C jest opisana równaniem y = 24x – 68 – styczna do wykresu funkcji f w punkcie D jest równoległa do osi OX. in y = f(x) AY 2. je

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz