2.141. Dana jest funkcja f(x) = x ^ 3 + 4x ^ 2 – 3x – 12 , gdzie x in R a) Wyznacz miejsca zerowe funkcji f. b) Wyznacz ekstrema lokalne funkcji f. c) Napisz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie A, w którym wykres funkcji f przecina oś OY. d) Punkt B należy do wykresu funkcji f Styczna do wykresu w tym punkcie jest rów nolegla do stycznej w punkcie A. Wyznacz współrzędne punktu B oraz równanie stycznej do wykresu funkcji f w tym punkcie.

2.141. Dana jest funkcja f(x) = x ^ 3 + 4x ^ 2 – 3x – 12 , gdzie x in R a) Wyznacz miejsca zerowe funkcji f. b) Wyznacz ekstrema lokalne funkcji f. c) Napisz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie A, w którym wykres funkcji f przecina oś OY. d) Punkt B należy do wykresu funkcji f Styczna do wykresu w tym punkcie jest rów nolegla do stycznej w punkcie A. Wyznacz współrzędne punktu B oraz równanie stycznej do wykresu funkcji f w tym punkcie.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz