2.148. Kierowca samochodu osobowego z silnikiem benzynowym ma do przeje chania autostrada odcinek mający długość 490 km. Rozważa dwa warianty: 1) jazda z prędkością, przy której średnie spalanie jest najniższe, 2) jazda z maksymalna dopuszczalną prędkością (140 km/h) . Wiadomo, że średnie spalanie f(x) w tym samochodzie (w litrach na 100 km) w za leżności od średniej prędkości x, opisuje funkcja f(x) = (x ^ 2 + 23450)/(4x + 530) – 28, 5 gdzie x in langle5,140 rangle , a cena jednego litra benzyny jest równa 5,50 zł. Oblicz: a) ile czasu zajmie przejazd samochodu w wariacie 1) i w wariacie 2) b) o ile złotych tańszy będzie przejazd w wariancie 1) (uwzględniamy wyłącznie koszt benzyny).

2.148. Kierowca samochodu osobowego z silnikiem benzynowym ma do przeje chania autostrada odcinek mający długość 490 km. Rozważa dwa warianty: 1) jazda z prędkością, przy której średnie spalanie jest najniższe, 2) jazda z maksymalna dopuszczalną prędkością (140 km/h) . Wiadomo, że średnie spalanie f(x) w tym samochodzie (w litrach na 100 km) w za leżności od średniej prędkości x, opisuje funkcja f(x) = (x ^ 2 + 23450)/(4x + 530) – 28, 5 gdzie x in langle5,140 rangle , a cena jednego litra benzyny jest równa 5,50 zł. Oblicz: a) ile czasu zajmie przejazd samochodu w wariacie 1) i w wariacie 2) b) o ile złotych tańszy będzie przejazd w wariancie 1) (uwzględniamy wyłącznie koszt benzyny).

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz