...

2.72. Wykał, że jeś jest liczbą nieujemną, to √90+√360+120+1-30-1 D 2.73. Wykaż,

2.72. Wykał, że jeś jest liczbą nieujemną, to √90+√360+120+1-30-1 D 2.73. Wykaż,

Zobacz!