...

2.73. Wykaż, że jeśli a e (2, 4), to 2√ √16-8a+ a² -12 4 + =a-2. D 2 Rowntrend wholci z wartolein bezwzględną 59 D 2.74.

2.73. Wykaż, że jeśli a e (2, 4), to 2√ √16-8a+ a² -12 4 + =a-2. D 2 Rowntrend wholci z wartolein bezwzględną 59 D 2.74.

Zobacz!