2.84. Wykaż, że dane dwie liczby są równe: a) [(1 ^ – 1 + 1 ^ – 1) ^ – 1 + 1 ^ – 1] ^ 1 oraz [(2 ^ – 1 + 2 ^ – 1) ^ – 1 + 2 ^ – 1] ^ – 1 1) (***-•.cz Bigg[ ( 1 2 )^ -1 + ( 1 2 )^ -1 ]^ -1 + ( 1 2 )^ -1 \ ^ -1 b) [(4 ^ – 1 + 4 ^ 1) ^ – 1 + 4 ^ – 1] ^ – 1 c) [(6 ^ – 1 + 6 ^ 1) ^ – 1 + 6 ^ – 1] ^ – 1 oraz oraz Bigg\ ( 1 3 )^ -1 + ( 1 3 )^ -1 Bigg]^ -1 + ( 1 3 )^ -1 \ ^ -1 D

 2.84. Wykaż, że dane dwie liczby są równe: a) [(1 ^ – 1 + 1 ^ – 1) ^ – 1 + 1 ^ – 1] ^ 1 oraz [(2 ^ – 1 + 2 ^ – 1) ^ – 1 + 2 ^ – 1] ^ – 1 1) (***-•.cz Bigg[ ( 1 2 )^ -1 + ( 1 2 )^ -1 ]^ -1 + ( 1 2 )^ -1 \ ^ -1 b) [(4 ^ – 1 + 4 ^ 1) ^ – 1 + 4 ^ – 1] ^ – 1 c) [(6 ^ – 1 + 6 ^ 1) ^ – 1 + 6 ^ – 1] ^ – 1 oraz oraz Bigg\ ( 1 3 )^ -1 + ( 1 3 )^ -1 Bigg]^ -1 + ( 1 3 )^ -1 \ ^ -1 D