2.96. Wyznacz ekstrema lokalne (o ile istnieja) funkcji f: a) f(x) = 5x + 1/x c) f(x) = (3x ^ 2 – 5x + 9)/x b) f(x) = x ^ 2 + 16/x f(x) = (x ^ 2 – 5)/(x ^ 2 + 2) d)

2.96. Wyznacz ekstrema lokalne (o ile istnieja) funkcji f: a) f(x) = 5x + 1/x c) f(x) = (3x ^ 2 – 5x + 9)/x b) f(x) = x ^ 2 + 16/x f(x) = (x ^ 2 – 5)/(x ^ 2 + 2) d) 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz