2. Do wykresu proporcjonalności prostej należy punkt (6, sqrt(20)) . Zatem funkcja ta ma wzór: A. y = 6x B. y = 2sqrt(5) * x C. y = (sqrt(5))/3 * x

 2. Do wykresu proporcjonalności prostej należy punkt (6, sqrt(20)) . Zatem funkcja ta ma wzór: A. y = 6x B. y = 2sqrt(5) * x C. y = (sqrt(5))/3 * x