2. Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej o równaniu: A. x = 6 B. y = – 6 C . x = 1, 5 D. (0, – 3); y = – 1/4 * x ^ 2 + 3x – 8 D. y = 6

2. Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej o równaniu: A. x = 6 B. y = – 6 C . x = 1, 5 D. (0, – 3); y = – 1/4 * x ^ 2 + 3x – 8 D. y = 6