2. Wektorem przeciwnym do wektora dot a =[4,-5] jest wektor o współrzędnyc [1/4, – 1/5]; R 1 [- 1 4 , 7 5 ] A. C. [5, – 4] D . [- 4, 5]

 2. Wektorem przeciwnym do wektora dot a =[4,-5] jest wektor o współrzędnyc [1/4, – 1/5]; R 1 [- 1 4 , 7 5 ] A. C. [5, – 4] D . [- 4, 5]