21. Miary kątów wewnętrznych pewnego sześciokąta pozostają w stosunku 1/2 / 3 / 4 / 3 / 2 . Wykaż, że ten sześciokąt jest figurą wklęsłą.

21. Miary kątów wewnętrznych pewnego sześciokąta pozostają w stosunku 1/2 / 3 / 4 / 3 / 2 . Wykaż, że ten sześciokąt jest figurą wklęsłą.