...

25. W czworokącie wypukłym ABCD dane są: |AD|=|BC|=6, |DC=3√5 oraz AC=3√17. Wiedząc, że suma miar kątów wewnętrznych czworokąta przy wierz- chotkach A B jest równa 90°, oblicz pole tego czworokąta.

25. W czworokącie wypukłym ABCD dane są: |AD|=|BC|=6, |DC=3√5 oraz AC=3√17. Wiedząc, że suma miar kątów wewnętrznych czworokąta przy wierz- chotkach A B jest równa 90°, oblicz pole tego czworokąta.

Zobacz!