27. Dane są dwie funkcje liniowe: a) Wyznacz argument, nie oblicz tę wartość. f(x) = – 1/3 * x + 5 g(x) = 2/3 * x – 100 oraz . którego funkcje fig przyjmują tę samą wartość; następ b) Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości dodatnie i jednocześnie funkcja g przyjmuje wartości ujemne? 3 2 x-7, jeśli x in(- infty,-2)

27. Dane są dwie funkcje liniowe: a) Wyznacz argument, nie oblicz tę wartość. f(x) = – 1/3 * x + 5 g(x) = 2/3 * x – 100 oraz . którego funkcje fig przyjmują tę samą wartość; następ b) Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości dodatnie i jednocześnie funkcja g przyjmuje wartości ujemne?

3 2 x-7, jeśli x in(- infty,-2)