...

27. Pole trapezu jest równe 72 cm² Pole kola wpisanego w ten trapez wyno- si 16 cm². Oblicz długość ramion trapezu w przypadku, gdy trapez jest: a) równoramienny b) prostokątny. Jakie długości mają odcinki, na które promień prostopadly do ramienia dzieli dane ramię?

27. Pole trapezu jest równe 72 cm² Pole kola wpisanego w ten trapez wyno- si 16 cm². Oblicz długość ramion trapezu w przypadku, gdy trapez jest: a) równoramienny b) prostokątny. Jakie długości mają odcinki, na które promień prostopadly do ramienia dzieli dane ramię?

Zobacz!