28. Funkcje fokreśla wzór f(x) = { x – 2 , jeśli xe(-2,4) x+1, jeśli xe (4.+00) a) Oblicz miejsca zerowe funkcji f. b) Podaj współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji f z osią oy. c) Naszkicuj wykres funkcji fi omów jej własności.

28. Funkcje fokreśla wzór f(x) = { x – 2 , jeśli xe(-2,4) x+1, jeśli xe (4.+00) a) Oblicz miejsca zerowe funkcji f. b) Podaj współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji f z osią oy. c) Naszkicuj wykres funkcji fi omów jej własności.