3.1. Dane sa punkty A i B. Oblicz współrzędne i długość wektora AB. Narysuj wektor AB w układzie współrzędnych. a) A(7, 2) , B(3, – 1) c) A(- 4, – 7) , B(1, 5) b) A(0, – 3), B(- 1, 0) d) A(- 5, 3) , B(0, – 2)

3.1. Dane sa punkty A i B. Oblicz współrzędne i długość wektora AB. Narysuj wektor AB w układzie współrzędnych. a) A(7, 2) , B(3, – 1) c) A(- 4, – 7) , B(1, 5) b) A(0, – 3), B(- 1, 0) d) A(- 5, 3) , B(0, – 2) 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz