3.103. Strona książki ma obwód 68 cm. Oblicz, jakie wymiary powinna mieć strona tej książki, aby zapewnić maksymalną powierzchnię druku, jeśli ginesy boczne i dolny będą jednocentymetrowe, zaś margines górny – dwu

3.103. Strona książki ma obwód 68 cm. Oblicz, jakie wymiary powinna mieć strona tej książki, aby zapewnić maksymalną powierzchnię druku, jeśli ginesy boczne i dolny będą jednocentymetrowe, zaś margines górny – dwu