3.104. Z kawałka płótna w kształcie trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 2 mi1,5 m hafciarka chce wy ciąć prostokątną serwetkę w sposób przedstawiony na rysun ku obok. Jakie powinny być wymiary serwetki, aby jej pole było największe?

3.104. Z kawałka płótna w kształcie trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 2 mi1,5 m hafciarka chce wy ciąć prostokątną serwetkę w sposób przedstawiony na rysun ku obok. Jakie powinny być wymiary serwetki, aby jej pole było największe?