3.106. Na bokach kwadratu o polu 16 cm ^ 2 * z za zaznacza my punkty K, L,M, N tak, że |AK|=|DL|=|CM|=|BN| , jak na rysunku obok. Oznacz literą x długość odcinków AK, DL, CM oraz BN. Napisz wzór funkcji pola czworokąta KLMN w zależności od x. Określ dziedzinę tej funkcji. b) Jak należy wybrać punkty K, L, M, N, aby czworokąta KLMN było najmniejsze? pole

3.106. Na bokach kwadratu o polu 16 cm ^ 2 * z za zaznacza my punkty K, L,M, N tak, że |AK|=|DL|=|CM|=|BN| , jak na rysunku obok. Oznacz literą x długość odcinków AK, DL, CM oraz BN. Napisz wzór funkcji pola czworokąta KLMN w zależności od x. Określ dziedzinę tej funkcji. b) Jak należy wybrać punkty K, L, M, N, aby czworokąta KLMN było najmniejsze? pole