3.107. Właściciel sklepu kupuje aparaty fotograficzne, płacąc produce wi 1200 zł za sztukę. Następnie sprzedaje miesięcznie 40 sztuk takich aparato założymy, że mar serweta obrus M po 1800 zł za sztukę. Sprzedawca oszacował, że każda obniżka ceny aparatu o 10 21 w jego sklepie zwiększy liczbę sprzedanych aparatów o jedną sztukę. Jaką powinien ustalić cenę, aby jego miesięczny zysk był największy?

3.107. Właściciel sklepu kupuje aparaty fotograficzne, płacąc produce wi 1200 zł za sztukę. Następnie sprzedaje miesięcznie 40 sztuk takich aparato założymy, że mar serweta obrus M

po 1800 zł za sztukę. Sprzedawca oszacował, że każda obniżka ceny aparatu o 10 21 w jego sklepie zwiększy liczbę sprzedanych aparatów o jedną sztukę. Jaką powinien ustalić cenę, aby jego miesięczny zysk był największy?