3.109. Hotel ma 60 pokoi. Opłata za dobę hotelową w każdym pokoju wynosi 320 zł. Właściciel hotelu 30 pokoi. Wówczas dobowa opłata za każdy wynajęty udziela specjalnej zniżki firmom rezerwującym więcej niż pokój jest niższa o 4 złote pomnożone przez liczbę pokoi, które firma rezerwuje ponad liczbę 30. a) Jaka liczba rezerwowanych przez daną szy przychód na dobę? firmę pokoi dawałaby hotelowi najwięk b) Przy jakiej liczbie wynajętych pokoi właściciel hotelu osiągnie największy zysk, je śli uwzględni koszt sprzątania i obsługi każdego pokoju, równy 24 złote za dobę?

3.109. Hotel ma 60 pokoi. Opłata za dobę hotelową w każdym pokoju wynosi 320 zł. Właściciel hotelu 30 pokoi. Wówczas dobowa opłata za każdy wynajęty udziela specjalnej zniżki firmom rezerwującym więcej niż pokój jest niższa o 4 złote pomnożone przez liczbę pokoi, które firma rezerwuje ponad liczbę 30. a) Jaka liczba rezerwowanych przez daną szy przychód na dobę? firmę pokoi dawałaby hotelowi najwięk b) Przy jakiej liczbie wynajętych pokoi właściciel hotelu osiągnie największy zysk, je śli uwzględni koszt sprzątania i obsługi każdego pokoju, równy 24 złote za dobę?