3.11. Wyznacz współrzędne punktu A 1 będącego obrazem punktu A w symetri środkowej względem punktu P, jeśli: a) A(- 3, 0), P(- 1, 2) c) A(0, – 2), (- 2, 1) b) A(6, 2), P(3, 0) d) A(- 3, – 3), P(4, 5)

3.11. Wyznacz współrzędne punktu A 1 będącego obrazem punktu A w symetri środkowej względem punktu P, jeśli: a) A(- 3, 0), P(- 1, 2) c) A(0, – 2), (- 2, 1) b) A(6, 2), P(3, 0) d) A(- 3, – 3), P(4, 5)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz