3.110. Drut długości 2 m trzeba podzielić na dwa kawałki: z jednego powstanie kwadratowa ramka, a z drugiego ramka prostokątna, której długości boków pozo stają w stosunku 1/3 . Jaką długość powinien mieć każdy aby suma pól kwadratu i prostokąta była najmniejsza? z tych kawałków drutu, Równania kwadratowe

3.110. Drut długości 2 m trzeba podzielić na dwa kawałki: z jednego powstanie kwadratowa ramka, a z drugiego ramka prostokątna, której długości boków pozo stają w stosunku 1/3 . Jaką długość powinien mieć każdy aby suma pól kwadratu i prostokąta była najmniejsza? z tych kawałków drutu, Równania kwadratowe